Seguiment del procés

De canvi del tancament dels armariets

MILLORA

SISTEMA DE SEGURETAT Dels armariets

^
1 fase

(Del 18 al 21 d’Abril)

^
18 d'Abril

Inici del desmuntatge en horari nocturn dels armariets

^
19 i 20 d'Abril

Els armariets de polsera dels vestidors d’Abonats Masculí i Femení quedaran deshabilitats.

Afectacions i alternatives:

Usuaris Sala Fitness, Sala Funcional i Activitats dirigides →  Podran deixar les seves pertenències a la grada que quedarà habilitat com a guardaroba.

– Esportistes CNSF → Les seves pertenències les deixaran a la platja de la piscina que estarà habilitada amb diferents estanteries.

– Cursos particulars → No hi haurà canvis, i les seves motxiles les deixaran al vestidor de (0 a 8 anys), i els (majors de 8 anys) les deixaran a la zona habilitada de la piscina.

 

^
21 d'abril

El vestidor d’Abonats Masculí i Femení tornarà a estar operatiu.

^
FASE 2

(Del 23 al 26 de Maig)

^
23 de maig

Inici del desmuntatge dels armariets en horari nocturn

^
24 i 25 de maig

El 24 els armariets de polsera dels vestidors Esportius Masculí i Femení quedaran deshabilitats i el 25 començarà la codificació del nou sistema de seguretat.

^
26 de maig

Els armariets de polsera tornaran a estar habilitats.

F.A.Q

Quant duren les tasques?

La duració del canvi de mecanisme de seguretat dels armariets, serà aproximadament de 8 dies, dividit en dos fases. La FASE 1 serà durants els dies 18 al 21 d’Abril i la FASE 2 del 23 al 26  de Maig.

Poden haver variacions?

Durant el procés de canvi, les pertenències de cada abonat, ja que no disposarem d’armariets, aniran destinades al seu lloc ja anteriorment habilitat.

quina diferència hi ha amb les antigues?

Els armariets seran els mateixos, el que canvia es el mecanisme de seguretat. El nou sistema serà d’ots pulse, serán més versàtils, i es reduiran notablement les incidències que any rere any, hem tingut.

Com es fan servir?

El sistema OTS Pulse, compta amb un mecanisme molt més efectiu, tant en el funcionament com en el material. Es podran veure les gixetes disponibles a través de l’App i  s’utilitzaran també amb la polsera.

Plànol afectacions

* Fes click a la imatge per ampliar el plànol.