ABONAMENT

H2O

Abona’t amb dret d’utilització dels espais aquàtics.També dóna dret a la realització gratuïta de les activitats no especifiques aquàtiques, i grans descomptes en les activitats especifiques. Dintre de l’horari de dilluns a divendres de 6.30 a 16.30h, dissabtes de 8h a 16.30h i diumenges de 9h a 15h.

PLA D’ENTRENAMENT

Demana el teu entrenament personalitzat als nostres tècnics i el tind`ras sempre disponible al teu smartphone.

40% DE DEScOMPTE

A les activitats complemtantàries.

20% DE DESCOMPTE

En cursos de natació per a tu.

En cursos de natació per als teus fills/es.

En Campus d’Estiu per als teus fills/es.