Natació per
nadons

QUÈ ÉS?

La natació per a nadons és una activitat lúdica i educativa que es realitza en un medi aquàtic, involucrant activament el nadó i els seus familiars. Aquesta pràctica està especialment dissenyada per a infants d’entre 4 i 24 mesos i té com a objectiu principal el foment del desenvolupament psicomotor, així com el reforç del sistema cardiorespiratori i musculoesquelètic del petit a través de l’exercici suau i divertit dins de l’aigua.

Les sessions es realitzen en grups reduïts, permetent una atenció més personalitzada i una major seguretat. A més, agrupar els infants per edats facilita l’adaptació dels exercicis a les seves capacitats i necessitats específiques, fomentant així un ambient de joc i aprenentatge òptim.

Oferim també cursos de natació per a nens de 2 a 3 anys, una activitat que sempre ha format part del nostre programa, però que potser no havíem destacat prou a la nostra pàgina web. Aquestes sessions, orientades a la natació familiar, permeten als nens continuar amb el seu desenvolupament psicomotor i emocional, promovent la seva autonomia i habilitats socials en un entorn aquàtic segur. La interacció amb altres nens i familiars en aquesta franja d’edat crea un entorn ideal per al seu creixement integral, tot gaudint de l’experiència de nedar en companyia dels seus seres estimats.

2-3 família

Objectius:

 • Adaptació al medi aquàtic.
 • Descobrir i conèixer les possibilitats del propi cos dins l´aigua.
 • Adquirir les eines per aconseguir autonomia dins del medi aquàtic
 • Establir relacions positives i de confiança amb els companys i el tècnic/a, així com construir una identitat positiva d’autoconeixement i autoestima.
 • Integrar el medi aquàtic com un medi confortable i de joc.
 • Reforçar el vincle familiar.
 • Dotació als familiars de recursos i pautes per l’ensenyança de les habilitats aquàtiques.

Metodologia:

 • Sessió de 45 minuts.
 • Rati de 1/10famílies
 • Realització de l’activitat en piscina poc profunda o profunda depenent del nivell del grup i la seva evolució.
 • Suport físic o verbal del tècnic/a segons les necessitats de la família.
 • Utilització de material lúdic i/ o de flotació segons els objectius a treballar.

BENEFICIS DE LA NATACIÓ PER NADONS

 • Enfortiment del Sistema Cardiorespiratori: L’activitat aquàtica regular millora la capacitat pulmonar i cardiovascular dels nadons.
 • Millora del Sistema Muscular: Els moviments dins de l’aigua enforteixen la musculatura del nadó, contribuint al seu desenvolupament físic.
 • Desenvolupament Sensorial i Cognitiu: La natació estimula la capacitat sensorial i intel·lectual dels nadons, potenciant el seu aprenentatge i la seva curiositat natural.
 • Reforç del Vincle Afectiu: Compartir experiències aquàtiques amb els pares o tutors estreny el vincle afectiu i fomenta la confiança mútua.
 • Millora de la Mobilitat Intestinal: L’exercici aquàtic suau ajuda a regular el sistema digestiu dels nadons.
 • Autonomia i Autoconfiança: Aquesta activitat fomenta la independència i la seguretat en si mateixos dels més petits.
 • Relaxació i Seguretat: L’aigua ofereix un entorn tranquil i confortable que ajuda al nadó a sentir-se relaxat i feliç.

DURACIÓ

Cada sessió de natació per a nadons té una duració aproximada de 30 minuts. És important que totes les activitats es realitzin sota la supervisió d’un professional qualificat en natació infantil i en un entorn segur i adequat per als petits.

En resum, la natació per a nadons no és només una activitat divertida i enriquidora, sinó també una manera eficaç de promoure el desenvolupament saludable dels infants en un entorn aquàtic segur i estimulant. Amb el suport i la guia dels pares, els nadons poden explorar i gaudir de les moltes bondats de l’aigua des d’una edat molt primerenca.

HORARI

Dissabtes: 10:25 – 10.55 h

Dissabtes: 11:00 – 11.30 h

Dissabtes: 11:35 – 12.05 h

Dissabtes: 12:10 – 12.40 h

Diumenges: 10:25 – 10.55 h

Diumenges: 11:00 – 11.30 h

Diumenges: 11:35 – 12.05 h

Nadons - El Complex