Natació
Diversitat funcional

QUÈ ÉS?

La natació per a la diversitat funcional és un programa aquàtic específicament dissenyat per a persones amb discapacitat física i psíquica. Aquesta iniciativa busca no només l’adaptació al medi aquàtic sinó també la integració social, el desenvolupament psicomotor, i l’exploració de noves potencialitats a través de les propietats úniques de l’aigua. 

L’objectiu principal és familiaritzar els participants amb l’entorn aquàtic, millorant les seves habilitats motrius bàsiques i la seva seguretat dins de l’aigua. A través de l’activitat física aquàtica, es promou la integració social i la cooperació entre participants, reforçant les relacions socials i la comunicació. El programa fa especial èmfasi en el desenvolupament psíquic, afectiu i motor, buscant un equilibri integral en el benestar dels participants.

BENEFICIS NATACIÓ

  • Educació i Rehabilitació Motora: Permet la realització d’exercicis específics per a la millora de la mobilitat i la coordinació.
  • Potenciació de l’Autoestima i Autonomia: La pràctica regular d’aquesta activitat contribueix a un augment de la confiança personal i la independència.
  • Millora de l’Estat d’Ànim i Motivació: L’exercici en un ambient aquàtic afavoreix el benestar emocional, incentivant sentiments d’autosuperació.
  • Desenvolupament Muscular: Ajuda a millorar el to i la força muscular, aprofitant la resistència natural de l’aigua.
  • Recuperació Física: L’ingravidesa de l’aigua facilita la realització d’exercicis terapèutics, accelerant els processos de recuperació.
  • Millora Cardiopulmonar: Fomenta una millor funció cardiopulmonar, beneficiant la salut general dels participants.
  • Augment de l’Activitat Física: Incrementar l’activitat física regular dels participants, adaptant els exercicis a les seves capacitats i necessitats.
  • Desenvolupament Psicomotor: Millorar la coordinació, l’equilibri, i la consciència corporal a través de l’exercici físic.
  • Foment de l’Autoestima i Autonomia: Encoratjar el desenvolupament personal i la independència.
  • Hàbits Socials: Desenvolupar i millorar les habilitats socials i de comunicació dels participants.

DURACIÓ

Cada sessió de natació per a la diversitat funcional té una durada de 45 minuts i es divideix en tres parts: escalfament, part principal i relaxació. Les activitats es realitzen en diferents entorns aquàtics, incloent piscines de competició i socials, segons el nivell del grup. És crucial el suport físic o verbal constant del tècnic o tècnica, assegurant-se que cada participant rep l’atenció i la guia necessàries.

En resum, la natació per a la diversitat funcional és més que una simple activitat física; és un programa integral que ofereix beneficis múltiples tant a nivell físic com psicològic. Adaptant-se a cada participant, aquest programa obre la porta a un món de possibilitats, reforçant l’autonomia, la salut i la felicitat dels seus participants.

HORARI

Divendres: 18:30 – 19:15 h

Diversitat funcional