Natació

DIVERSITAT FUNCIONAL

QUÈ ÉS?

És un programa aquàtic específic adaptat per a persones amb discapacitat física i psíquica. Els principals objectius són conèixer i dominar el medi aquàtic, aconseguir una integració social plena a través d’un equilibri entre el desenvolupament psíquic, afectiu i motor i potenciar i descobrir tot un nou potencial de les habilitats motrius bàsiques utilitzant les propietats de l’aigua.

Beneficis de l’activitat:

  • Permet la realització d’exercicis d’educació i rehabilitació motora.
  • Potencia l’autoestima i l’autonomia.
  • Millora de l’estat d’ànim, la motivació i el sentiment d’autosuperació personal.
  • Millora el desenvolupament muscular.
  • Permet aprofitar l’estat d’ingravidesa per accelerar processos de recuperació.
  • Millora la capacitat cardiopulmonar.

Duració:

L’activitat té una duració de 45 min.

HORARI

Divendres: 18:30 – 19:15 h