Seguiment del procés

de millora d’ACS

PROCÉS

MILLORES ACS

^
SET 30

Del 25 al 31 de juliol

Dia 25, retirada de col·lectors, i consutrcció dels nous.

Dia 29, inici de les actuacions al Vestidor Esportiu Masculí.

Dia 30, instal·lació dels nous kits d’ACS i sistema de control als Vestidors de Grup 3 i 4.

Dia 31, inici de les actuacions al Vestidor Esportiu Femení.

^
SET 31

De l’1 al 7 d’agost

Dia 1, inici de la restauració completa de la Sauna Seca.

Dia 2, finalització de les actuacions al Vestidor Esportiu Masculí.

Dia 4, finalització de les actuacions al Vestidor Esportiu Femení.

Dia 5, instal·lació dels nous kits d’ACS i sistema de control del Vestidor de Nadons.

^
SET 32

Del 8 al 14 d’agost

Dia 8, instal·lació dels nous kits d’ACS als Vestidors de Grup 1 i 2, i als túnels de dutxes.

Del 8 al 14, sense ACS (clima calor).

^
SET 33

Del 15 al 21 d’agost

Dia 15, inici de millora en el sistema de descalcificació.

Dia 16, inici actuacions al Vestidor d’Abonats Masculí.

Dia 19, finalització de les actuacions al Vestidor d’Abonats Masculí.

Dia 20, inici actuacions al Vestidor d’Abonades Femení.

^
SET 34

Del 22 al 28 d’agost

Dia 23, finalització de les actuacions al Vestidor d’Abonades Femení.

^
SET 35

Del 29 d’agost al 4 de setembre

Del 29 al 2, comprobacions i ajustos de temperatures i caudals.

Dia 4, finalització del procés.

F.A.Q

Quant duren les tasques?

La durada aproximada de les tasques de millora en el Sistema ACS serà previsiblement de 5 setmanes.

Poden haver variacions?

La planificació del procés ja contempla unes dates amb marge d’error per a poder complir les dates, i si fos el cas, reduir l’afectació en els vestidors, però, donat que afecta a molts trams de canonades, i més de 80 dutxes, podria donar-se el cas de que sortís alguna alteració.

Quan s'hagin acabat les afectacions d'un vestidor, ja estarà al 100%?

No, donat que a més de les accions als vestidors hi ha canvis importants en la resta de canonades, col·lectors, i kits, el procés no acabarà fins la primera setmana de setembre quan s’hagin completat les tasques i realitzats els corresponents ajustos.

Plànol afectacions

* Fes click a la imatge per ampliar el plànol.