LA NOSTRA

MISSIÓ

MISSIÓ

elComplex Municipal de Piscines neix com instal·lació pública esportiva l’any 2007 per concessió de valors del Club Natació Sant Feliu. Des del naixement de la instal·lació, elComplex vol dedicar-se a l’esport de base i al de competició en totes les categories, millorant així, els processos i la qualitat dels nostres serveis, per tal de poder actualitzar-nos amb les noves tecnologies que tenim avui dia.

VISIÓ

Volem ser innovadors i volem estar integrats dins del sector gràcies al nostre equip de professionals qualificats i altament motivats, que presten un servei orientat a les necessitats i expectatives dels nostres abonats.

VALORS

  • Compromís amb la qualitat

El nostre sistema de gestió de qualitat, està orientat cap al procés de millora contínua, que ens serveix com a instrument en el camí cap a l’excel·lència.

  • Orientació al client

Dediquem els nostres esforços a conèixer i satisfer les necessitats dels nostres clients, proporcionant serveis de qualitat i complint amb les seves expectatives.

  • Innovació

La millora contínua, a través de la modernització constant dels mitjans i la formació del personal, aporten un valor afegit als serveis que oferim.

  • Professionalitat

El nostre personal treballador és professional qualificat, que integra la nostra organització i realitza el seu treball amb eficàcia, rigor, i emptia, gràcies a l’esforç, al treball en equip i a la formació contínua.

  • Benestar Social

Oferim una àmplia programació esportiva, que contribueix a millorar la salut i les relacions interpersonals dels nostres abonats.