Selecciona

En una situació de pandèmia carregada de dificultats, hem nedat a contracorrent, entrenant amb vosaltres a través de les pantalles, amb un equip de PERSONES EXCEL·LENTS que han fet tot el possible per mantenir l’activitat física amb vosaltres, perquè us ho mereixeu; només volem donar les gràcies, de part de tot l’equip humà per la vostra confiança.

[RECORDA]: La opció 1 de compensació es realitzarà en tres fraccions a les quotes dels mesos posteriors al tràmit. La opció 2 de l’abonament de 10 sessions, s’entregarà en els següents 10 dies hàbils des de la sol·licitut i tindrà una caducitat d’un any natural des del dia de l’adquisició, i serà multipersonal per a poder-lo compartir amb qui vosaltres escolliu. La opció 3 de compensació amb una guixeta de lloguer, s’efectuaria directament amb la contractació o renovació d’aquest servei i es descomptaria la totalitat de la part no consumida en aquest servei.