Mesures de compensacions

El Complex ofereix als seus abonats/des a través de la sol·licitut següent, tres opcions a escollir en concepte de la part no consumida com a conseqüència de l’últim tancament. El tràmit s’haurà de fer cumplimentant el formulari de tràmit abans del 30 d’Abril de 2021.

IMPORTANT: Per que el tràmit es realitzi en els terminis corresponents serà obligatòri estar al corrent de pagament.