EL TEU EQUIP

Direcció

Laura Farreras

Isabel Villanueva

David Sarraseca

Isaac Fulquet

María Jesús López

Xavi Caballero

Francesc Berdaguer

Albert Sendra