Condicions generals

PROMOCIONS

 CARACTERÍSTIQUES DE L’OFERTA:

  • Descompte del 50% de l’import de la matrícula.
  • El període d’inscripció serà a partir del 6 de juliol.
  • Només es podrà realitzar una vegada per persona.
  • La promoció serà aplicable contractant qualsevol dels abonaments disponibles: Life, Life Reduït, Base, H2O, Weekend.
  • Per tramitar qualsevol canvi de modalitat o baixa caldrà fer-ho abans del 25 de desembre.
  • La promoció no es podrà transferir, ni és reemborsable.

 

EXCLUSIONS:

No es podran acollir a la promoció

  • Antics abonats/des que hagin tramitat baixa després de l’1 de març de 2020. En aquests casos, no implica no donar-se d’alta al centre, l’exclusió només serà en l’aplicació del descompte, per tant, el cost de la matrícula serà de la totalitat de l’import.
  • Les persones amb rebuts pendents de pagament.
  • Les persones amb situació laboral d’atur (empadronades a Sant Feliu de Llobregat). Aquestes es regulen per un conveni específic amb condicions específiques.

LIMITACIONS:

El Complex, es reserva el dret a cancel·lar una campanya o promoció quan la qualitat del servei es vegi afectada per un aforament elevat o d’altres raons organitzatives. Es reserva el dret a cancel·lar una promoció o campanya quan es consideri raonablement que s’està fent ús fraudulent, il·legal o abusiu. Es considera ús fraudulent, abusiu o indegut, les altes amb rebuts pendents que ocultin aquesta informació o modifiquin les seves dades per tal d’eludir els pagaments.

El complex - Piscines