Piscina Municipal de l'Escorxador

Abonaments temporada 2017
Abonaments amb tarifació social

Sol·licitar cita prèvia del 15 de maig al 28 de juliol:
• Telèfon, 93 666 14 44 o
• Presencialment a El Complex
Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 20 h, i dissabtes, de 8 a14 h

Calculadores de quotes

L’Ajuntament ha habilitat una calculadora de quotes virtual perquè la ciutadania pugui fer una estimació dels preus que hauria de pagar, a la qual es pot accedir a través de www.santfeliu.cat/calcultarifacio


Autorització per a l’obtenció de dades

Pots descarregar-te l’autorització aquí