Instal·lacions

Ocupació piscina gran cap de setmana

DISPONIBILITAT D’ESPAIS AQUÀTICS PER A ABONATS SEGONS COMPETICIONS DEL CLUB CNSF:

Benvolguts abonats/es
Adjuntem l’afectació de les competicions del CNSF a la Piscina de Competició:

DISSABTE 22/07/2017

SENSE AFECTACIÓ

DIUMENGE 23/07/2017

SENSE AFECTACIÓ