Instal·lacions

Disponibilitat carrers de piscines
Ocupació piscina gran cap de setmana

> Veure disponibilitat

AVÍS:
Aquesta és la programació bàsica de la instal·lació, reflecteix la disponibilitat de carrers de piscina prevista per a la temporada de forma estàndard. Aquesta disponibilitat de carrers de piscina es podrà veure afectada de forma puntual o excepcionalment per alteracions del servei.
Gràcies